Termeni si conditii

Termeni si Conditii de Functionare a aplicatiei avansales mSFA


VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI ACEST DOCUMENT CU ATENŢIE. ACESTA CONŢINE INFORMAŢII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DUMNEAVOASTRĂ. DE ASEMENEA, CONŢINE ŞI O CLAUZĂ CU PRIVIRE LA SOLUŢIONAREA LITIGIILOR.

Bine aţi venit la avansales mSFA – mobile Sales Force Automation pentru firme mici și mijlocii! Ne bucurăm că aţi ales aplicaţia noastră! Misiunea noastră este satisfacerea nevoilor dumneavoastră de comunicaţii mobile în afaceri. Utilizarea aplicaţiei prezumă că dumneavoastră aţi citit în prealabil acest document şi aţi fost de acord cu conţinutul acestuia.

Acceptarea Termenilor de Funcţionare

Prin descărcarea şi folosirea aplicaţiei avansales mSFA acceptaţi şi sunteţi de acord să vă supuneţi acestor Termeni de Funcţionare. Realizatorul şi furnizorul aplicaţiei poate să modifice aceşti Termeni de Funcţionare oricând. Prin continuarea folosirii aplicaţiei avansales mSFA, după ce sunt efectuate schimbări ai acestor Termeni, declaraţi că sunteţi de acord să vă supuneţi acelor schimbări.

Limitarea Folosirii Aplicaţiei

Trebuie să aveţi cel puţin 14 ani pentru a descărca şi a folosi aplicaţia avansales mSFA, sau, în cazul în care nu aveţi cel puţin 14 ani, puteţi să descărcaţi sau să folosiţi aplicaţia avansales mSFA doar împreună cu, sau sub supravegherea părinţilor sau tutorelui dumneavoastră. În cazul în care nu vă încadraţi în aceste condiţii, vă rugăm să nu descărcaţi aplicaţia avansales mSFA.

Confidenţialitate

Orice informaţie pusă la dispoziţie de către dumneavoastră sau colectată de către noi atunci cand folosiţi aplicaţia avansales mSFA este supusă Politicii de Confidenţialitate

Aplicaţia avansales mSFA nu stochează informaţii cu caracter personal, în afară de IMSI (numărul unic de identificare al cartelei telefonice). Aceasta se face pe baza unei conexiuni sigure, private, astfel încât nimeni, angajaţi sau colaboratori ai avansales mSFA nu pot accesa aceste informaţii. Ele sunt folosite, în exclusivitate, pentru asigurarea operării aplicaţiei. De asemenea, producătorul şi furnizorul aplicaţiei sunt înregistraţi ca operatori de date cu caracter personal, nr. …. (se va actualiza ulterior)

Proprietate intelectuală

Set Mobile şi/sau licenţiatorii săi sunt unicii proprietari ai aplicaţiei avansales mSFA, ceea ce include orice software, domeniu şi conţinut pus la dispoziţie prin intermediul aplicaţiei, site-ului sau paginilor de Social Media. Aplicaţia avansales mSFA este protejată de drepturile de autor din Romania şi internaţionale şi de alte legi referitoare la proprietatea intelectuală. Aceasta se poate folosi doar în scopurile precizate în contractul de utilizare şi sublicenţiere, iar Set Mobile vă acordă o licenţă limitată în acest sens. Fără a se limita, acest lucru aceasta înseamnă că nu aveţi voie să vindeţi, exportaţi, licenţiaţi, modificaţi, copiaţi, aplicaţi reverse engineering, distribuiţi sau transmiteţi aplicaţia avansales mSFA fără acordul anterior scris al Set Mobile. Orice folosire neautorizată a aplicaţiei avansales mSFA va înceta licenţa limitată pusă la dispoziţie de către noi. avansales mSFA şi grafica, logourile, imaginile şi numele serviciilor legate de aplicaţia avansales mSFA sunt mărci înregistrate sau neînregistrate sau reprezintă imaginea comercială a Set Mobile. Acestea nu pot fi folosite fără acordul scris anterior al Set Mobile. Toate celelalte mărci înregistrate ce nu sunt proprietatea Set Mobile şi apar în aplicaţia avansales mSFA, sunt proprietatea respectivilor proprietari ce pot să fie sau să nu fie asociaţi cu, sau sponsorizaţi de Set Mobile.

Comunicarea Electronică

Prin descărcarea şi/sau folosirea aplicaţiei avansales mSFA, sunteţi de acord să primiţi comunicări electronice şi notificări de la Set Mobile. De asemenea, Set Mobile (deţinătoarea aplicaţiei avansales mSFA) poate să vă trimită comunicări electronice sau notificări prin care să îşi promoveze alte servicii similare. Sunteţi de acord că orice notificare, acord, divulgare sau alte comunicări pe care vi le trimitem pe cale electronică vor satisface orice cerinţe legale de comunicare, inclusiv aceea ca aceste comunicări să fie făcute în scris.

Conduita Dumneavoastră

Prin descărcarea şi folosirea aplicaţiei avansales mSFA, sunteţi de acord să nu încărcaţi, postaţi, trimiteţi email sau transmiteţi orice material ce conţine viruşi sau alte coduri de computer, fişiere sau programe menite să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcţionalitatea oricărui software sau hardware sau echipament de telecomunicaţie asociat cu aplicaţia avansales mSFA. De asemenea, sunteţi de acord să nu interferaţi cu serverele sau reţelele ce au legătură cu aplicaţia avansales mSFA sau să nu încălcaţi nicio procedură, politică sau regulament al reţelelor ce au legătură cu aplicaţia avansales mSFA. De asemenea, sunteţi de acord să nu: A)pretindeţi că sunteţi altă persoană în timp ce folosiţi aplicaţia avansales mSFA;
B) folosiţi aplicaţia avansales mSFA în scopuri ilegale;
C) revindeţi sau exportaţi software-ul asociat cu aplicaţia avansales mSFA. avansales mSFA nu promovează, recomandă sau tolerează folosirea aplicaţiei în timpul anumitor activităţi cum ar fi conducerea de vehicule deoarece există un risc ridicat de accidente. Sunteţi de acord să nu folosiţi aplicaţia avansales mSFA în timpul desfăşurării unor astfel de activităţi sau să o faceţi pe propria răspundere.

Ofertele Părţilor Terţe

Aplicaţia avansales mSFA poate conţine link-uri către siteurile web ale unor părţi terţe sau programe ce nu sunt controlate de către sau asociate cu avansales mSFA. avansales mSFA nu este responsabilă pentru conţinutul, ofertele sau politicile de confidenţialitate ale unor asemenea site-uri sau programe, inclusiv, dar fără a se limita la, răscumpărarea ofertelor de către dumneavoastră sau refuzul comerciantului de a onora orice ofertă. Relaţia dumneavoastră cu site-urile părţilor terţe se desfăşoară doar între dumneavoastră şi respectivele părţi terţe.

Costurile folosirii Aplicaţiei avansales mSFA

Aplicaţia avansales mSFA vă este pusă la dispoziţie contracost, în condiţiile Contractului de furnizare şi sublicenţiere încheiat. Cu toate acestea, atunci cand folosiţi aplicaţia avansales mSFA este posibil să plătiţi costurile impuse de operatorul dumneavoastră de wireless sau date mobile. Plata unor asemenea costuri este responsabilitatea dumneavoastră. Este posibil ca aplicaţia avansales mSFA să nu fie accesibilă în unele ţări, acest lucru depinzand de compatibilitatea aplicaţiei avansales mSFA cu alte reţele străine. Abilitatea de a descărca sau utiliza aplicaţia avansales mSFA poate fi restricţionată sau prejudiciată atunci cand folosiţi opţiunea de roaming în străinătate.

Folosirea Informaţiilor Puse la Dispoziţie

Sunteţi de acord că avansales mSFA are dreptul să folosească orice comentarii, informaţii sau idei conţinute în orice fel de comunicare pe care dumneavoastră o trimiteţi către Set Mobile sau partenerii acestuia fără nicio compensaţie, recunoaştere sau plată către dumeavoastră, în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la elaborarea, producţia şi produsele şi serviciile de marketing şi crearea sau îmbunătăţirea aplicaţiei avansales mSFA sau altor produse şi servicii.

Lipsa Garanţiei şi a Răspunderii

Set Mobile furnizează aplicaţia avansales mSFA ca atare şi fără nicio garanţie sau condiţie expresă, implicată sau statutară. Set Mobile nu este responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune apărute în aplicaţia avansales mSFA; orice defecţiuni, întarzieri sau întreruperi apărute la aplicaţia avansales mSFA; orice pierderi sau defecţiuni ce reies din folosirea aplicaţiei avansales mSFA, inclusiv, dar fără a se limita la, orice defectare a telefonului dumneavoastră mobil; orice manieră de a folosi aplicaţia avansales mSFA a utilizatorilor. Set Mobile, partenerii, asociaţii, administratorii, reprezentanţii, angajaţii (impreună sau individual) nu vor fi responsabili în niciun caz pentru pierderea folosirii sau orice pierderi speciale, incidentale, indirecte sau importante ce reies din sau au legătură cu aplicaţia avansales mSFA sau aceşti termeni de funcţionare, sau orice teorie de răspundere, chiar dacă posibilitatea pierderii a fost menţionată sau nu. În cazul în care orice autoritate aplicabilă consideră o parte a acestei secţiuni ca fiind neexecutorie, atunci răspunderea va fi limitată în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă.

Despăgubire

Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să protejaţi Set Mobile şi orice parteneri, asociaţi, administratori, reprezentanţi, angajaţi sau agenţi şi parteneri comerciali ai acesteia de şi împotriva oricăror reclamaţii sau temeiuri pentru acţionarea în judecată a părţilor terţe, inclusiv onorariile avocaţilor, onorarii judecătoreşti, ce reies, direct sau indirect, din folosirea de către dumneavoastră a aplicaţiei avansales mSFA sau încălcarea de către dumneavoastră a oricărei legi sau drepturi ale părţilor terţe.

Litigii

Sunteţi de acord că aceşti termeni de funcţionare sau orice reclamaţie, litigiu sau controversă (atat în contract sau altfel, chiar dacă sunt deja prezente sau viitoare şi incluzand cele stabilite de lege, drept comun sau reclamaţii echitabile) între dumneavoastră şi Set Mobile ce reies sau au legătură cu aceşti Termeni de Funcţionare, interpretarea sau încălcarea acestora, întreruperea sau valabilitatea, relaţie ce rezultă din aceşti Termeni de Funcţionare, aplicaţia avansales mSFA, publicitatea avansales mSFA sau orice activitate legată de acestea, vor fi guvernate şi rezolvate în conformitate cu legile din Romania.

General

În cazul în care orice prevedere conţinută în aceşti termeni de funcţionare este considerată invalidă sau neexecutorie, asemenea prevedere va fi anulată, iar celelalte prevederi vor fi considerate aplicabile în continuare. Titlurile au doar scop de referinţă şi nu definesc, limitează, interpretează sau descriu scopul acelei secţiuni. Incapacitatea noastră de a îndeplini una dintre prevederile acestor Termeni de Funcţionare nu va constitui renunţarea la acea prevedere sau la oricare alta. Aceşti Termeni de Funcţionare expun întreaga înţelegere şi contractul dintre dumneavoastră şi Set Mobile în cea ce priveşte obiectul acesteia.

Contactaţi-ne

În cazul în care aveţi întrebări referitoare la aceşti Termeni de Funcţionare sau descărcarea şi/sau folosirea aplicaţiei avansales mSFA, nu ezitaţi să ne contactaţi la sfa@avansales.ro, Skype ID avansales sau la telefon +4 0755 072 421.

Despre noi

avansales mSFA este o aplicatie mobila detinuta si administrata de catre Set Mobile SRL. www.avansales.com, www.avansales.ro și www.setmobile.ro sunt pagini web deținute și administrate de către Set Mobile SRL.

Suntem înregistrati în Romania cu Codul Unic de Înregistrare RO15967256.

Suntem înregistrati la adresa Strada Rovine numărul 3, Sector 2, București.

Suntem înregistrati ca operator de date cu caracter personal.

Data intrării in vigoare

Termenii și condițiile intră în vigoare începand cu data de 01.01.2014

Acest site folosește module cookie. Continuând să navigați pe acest site sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor noastre.
Închide